Vier tips voor geweldige productfotografie

Productfotografie is anders dan vele andere soorten fotografie, omdat het hier niet gaat om het zo artistiek mogelijk weergeven van een object, maar voornamelijk om het zo accuraat mogelijk in beeld te brengen. Klanten die uw product gaan kopen willen precies weten wat u aanbiedt. Lees deze vier tips voor geweldige productfoto’s !

Een helder plan

Een goede voorbereiding is het halve werk. Omdat voor productfotografie geldt dat het product getrouw weergegeven moet worden, moet u goed nadenken wat voor foto’s u daarvoor nodig heeft. U kunt uzelf de volgende vragen stellen om uw plan te maken:

Wat moet er allemaal zichtbaar zijn?  Moet het product aangekleed worden, of moet er ook een packshot genomen worden? Of zijn er bijvoorbeeld verschillende kleuren of uitgaves van het product die u naast elkaar kan laten zien?

De juiste achtergrond

Qua achtergrond is het meestal handig om deze zo neutraal mogelijk te houden. Neem bijvoorbeeld voor kleurige of donkere producten een wit vel papier en voor lichtgekleurde producten een zwart vel papier. Door het papier te buigen kunt u ervoor zorgen dat er een oneindige achtergrond gecrëeert wordt. Als u geen egaal vel papier wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de achtergrond niet afleidt van het product zelf. Dit kunt u doen door een kleurcontrast tussen het product en de achtergrond te hebben en door de achtergrond minder scherp te houden. Als u ook een packshot doet, zorg er dan voor dat zowel het product als de verpakking goed uitkomen op de achtergrondkleur.

Belichting: kleur en schaduw

Voor productfotografie zijn hierbij twee punten van belang: het gebruik van hetzelfde soort licht en belichting van alle kanten. Bij het gebruik van verschillende soorten licht kan het namelijk gebeuren dat er kleurverschillen optreden. Belichting van alle kanten zorgt ervoor dat er geen harde schaduwen zijn. Tezamen zorgt dit voor een zo accuraat mogelijke weergave van het product.

Camera

Zeker bij productfotografie moet u aandacht besteden aan de instellingen van de camera. Als u gebruik maakt van goede belichting hoeft de ISO-waarde niet hoog te zijn en krijgt u geen korrelige foto’s. Door de grootte van het diafragma te veranderen kunt u ervoor zorgen dat het product goed scherp in beeld staat. Zorg er ook voor dat u niet te veel in- of uitzoomt. Hierdoor vervormt namelijk het beeld, waardoor klanten een minder goede indruk van het product krijgen.